โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Tel.044-541096
Email:suraphin2549@yahoo.com

Link กลุ่มสาระการเรียนรู้
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.สุรินทร์ เขต1
นายสมศักดิ์  บุญโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
พละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สมพ.33 เกมส์
ครั้งที่ 3 ณ สนามศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โรงรเรียนสุรพินท์พิทยา เป็นตัวแทน
สหวิทยาเขต3 ในการประกวดกองเชียร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเชียร์ในครั้งนี้ด้วย
30-31 พฤษภาคม 2562   ประชุมกลุ่ม ครั้งที่ 1
คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม (เตรียมความพร้อม) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4-5 เมษายน 2562        อบรมสาระที่ 2,3
คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15-16 มีนาคม 2562    อบรมสาระที่ 1        
คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ ธรรมชาติแห่งชีวิต ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-24 มีนาคม 2562     อบรมนักเรียน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
18-22 มีนาคม 2562     อบรมครู
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกลำดวน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
22 กุมภาพันธ์ 2562     Open House
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม Open House ซึ่งได้จัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นักเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยา และนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย เยี่ยมชมภายในงาน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
21-22 กุมภาพันธ์ 2562    อบรมองค์ประกอบที่ 3 , 4 , 5
คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15-16 มกราคม 2562    อบรมองค์ประกอบที่ 1 , 2
คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 กิจกรรม วันคริสมาส์ และปีใหม่ ในงานมีการแสดงการร้องาเพลงสากล การเต้นประกอบจังหวะดนตรี และมีการประกวด นายแบบ และนางแบบ จากวัสดุเศษวัสดุ และมีการจับของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สมพ.33 เกมส์
ครั้งที่ 3 ณ สนามศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โรงรเรียนสุรพินท์พิทยา เป็นตัวแทน สหวิทยาเขต3 ในการประกวดกองเชียร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเชียร์ในครั้งนี้ด้วย
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่4 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ รามอินทรา
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้นำกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดีเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยบูรณาการหลักความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ลงสู่ตัวผู้เรียนทุกคน ฝ่านระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนการพัฒนาโรงเรียนจึงเริ่มต้นด้วยการระดมความเห็นจากทุกฝ่ายโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการร่วมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข