ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนรางวัลรางวัลพระราชทาน.....โรงเรียนรางวัลต้นแบบในฝัน
 
ข้อมูลโรงเรียน
 
โครงสร้างการบริหาร
แผนผังบริเวณโรงเรียน
 

debt recovery  
ข้อมูลบุคลากร
    เลขที่ตำแหน่ง /ครูกลุ่มสาระ
 
กลุ่มบริหารงาน
  กลุ่มบริหารวิชาการ
  กลุ่มบริหารทั่วไป
  กลุ่มบริหารงบประมาณ
  กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 กลุ่มสาระพลานามัย
 กลุ่มสาระศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการงาน
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
ครูลำเพียร นามสวัสดิ์
ครูกาญจนา ยุพาการณ์
ครูอัจฉรา จันทเขต
ครูเดชา  คิดกล้า
 
 
 
 
 

  การจัดทำผลงานครู คศ.3 .
  แบบฟอร์ม การพิมพ์ผลงาน
ผลงานวิชาการครู เล่มเต็ม
การวิจัยทางการศึกษา
ความรู้สำหรับครู
ทฤษฎีการเรียนรู้
 
 

   พิธีมอบประกาศนียบัตร ปี 2555
  ภาพล่าง พิธีมอบประกาศนียบัตรปี 55
     ดูรูปเพิ่มเติม
  กิจกรรมโรงเรียน ปี 2556     
    
9-10 พ.ค.56 ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียน ม.1, ม.4    
        14 พ.ค.56 กิจกรรมงานจังหวัดเคลื่อนที่
   23 พ.ค. 56 กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ที่โรงเรียนและที่วัด
     5 มิ.ย. 56 กิจกรรม รายการวิทยุ รัฐสภาสัญจร
     6 มิ.ย. 56 คณะวิทยากร กรุงไทยสานศรัทธาฯ
     13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู
   20 มิ.ย. 56 ส่ง นายนิเวศ ทิวทอง ไปเป็น ผอ.รร.สูงเนินฯ จ.บุรีรัมย์
   26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
     7 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันอาเซียน   
     9 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่
   14 -18 ส.ค.56 ครูเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
    22-24 ส.ค.56 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี    ดูรูปกีฬาสีเพิ่มเติม
   
         งานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
         แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด 7 -8 ตุลาคม 2556
         แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.พครพนม, จ.มุกดาหาร 11 -13 ธันวาคม 2556

  โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาสี วันที่ 22 - 24 สิงหาคมฺ 2556
    ดาวน์โหลด หนังสือโรงเรียนมาตรฐาน สู่สากล World Class
    ดาวน์โหลด หนังสือทฤษฎการเรียนรู้ TOK

   
สุรพินท์พิทยา, โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์

  * งานเลี้ยงส่ง รองฯนิเวศ ไปเป็น ผอ.รร.สูงเนินฯ บุรีรัมย์
  * จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ปี 2556
  * จัดกิจกรรม งานจังหวัดสุรินทร์เคลื่อนที่ (15 พค.56)
     
    
 
 

 
 

 


 
  ผลสอบ O-Net ม.3 (กลุ่ม รร.มัธยม) ไทย/ คณิต/ วิทย์ / สังคม/
     สุขศึกษา /ศิลปะ / การงาน/ อังกฤษ/
   ผลสอบ O-Net ม.6 (กลุ่ม รร.มัธยม) ไทย/ คณิต/ วิทย์ / สังคม /
     สุขศึกษา /ศิลปะ / การงาน/ อังกฤษ/
 
   

แหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
  1.รวมข้อสอบ โอเน็ต ม.3
  2.คลังข้อสอบ
  3.คลังข้อสอบ
  4.คลังบทเรียน
  5.รวมข้อสอบ O-Net, A-Net
  6.วันสำคัญของไทย
  7.คลังข้อสอบ
  8.ข้อสอบ O-Net- เฉลย
  9. รวมข้อสอบ O-NET ม.6 ปี กศ.53
      1  2  3  4  5  6

  ผลการสอบ O NET ม.6 รร.สพย. ปี 55, 54
    ผลการสอบ o net ม.6 รร.สพย. ปี 2553
  ผลการสอบ o net ม.3 รร.สพย. ปี กศ. 55, 54
    ผลการสอบ o net ม.3 รร. สพย. ปี 2553
  

   1.คลิปวีดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ
   2.ทุนการศึกษา
   3.แนะนำคณะต่างๆ ศึกษาต่อ
   4.ข่าวการศึกษา
   
     นายองอาจ สุจินพรัหม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
  หนังสือราชการ สพม.33
ตารางเรียน ปี 1/2556
ตารางสอนครู ปี 1/2556
แผนผัง ห้องเรียน
ชื่อนักเรียน ม.1 2 3 4 5 6
รายชื่อครูเวร ปี56
ข้อมูลนักเรียน 56
 สภานักเรียน

ครูที่ปรึกษา ปี 56

 ผลการสอบ O-Net ม.3
    ม.6 ปี 2555
 
 ห้องเรียนพิเศษ
 
 
เว็บไซต์
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
สพม. เขต33
สำนักงาน กคศ.
สำนักงาน สมศ.
มหาวิทยาลัยฯ สวนสุนันทา
สำนักงานมัธยมศึกษา
โรงเรียนสิรินธร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
โครงการโรงเรียนในฝัน
รายการโทรทัศน์ครูมืออาชีพ
สพป.สุรินทร เขต1


 

 

 
 
 
 
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ถ.ลำดวน - บ้านไทร อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 - email .suraphin2549@yahoo.co.th..โทร.044-541-096
เว็บมาสเตอร์ นายสุกัน เทียนทอง - นายประณต ชุบสุวรรณ -นายชัยกร สุขนิรันต์